28 januari 2018: De Bard & de Baard


Zondag 28 januari om 15.00 gaf Nijmeegs Kamerkoor Elnoséqué een concert onder leiding van dirigent Marc Buijs. We zongen werken van Monteverdi en werken van hedendaagse componisten gebaseerd op teksten van Shakespeare. Voor dit wereldlijke concert hadden we een wereldlijke setting: het Karel de Grote College, Wilhelminasingel 13-15 in Nijmegen.

Rond 1600 besluit Claudio Monteverdi dat tekst en muziek verbonden horen te zijn. De eerste opera is een feit en ook in zijn koormuziek gaan melodielijnen de gevoelens en overdenkingen van een personage weergeven. Eveneens rond 1600 besluit William Shakespeare dat personages op het toneel hun gevoelens en overdenkingen horen over te brengen. Hij gebruikt hiervoor de monoloog en na de wedergeboorte van het a-capellakoor in de twintigste eeuw gaan componisten koormuziek maken op de teksten van Shakespeare. In ons concert brachten wij de twee grootheden samen. ​ Programma Jaako Mantyjarvi – Four Shakespeare Songs Matthew Harris – Come away Death Nils Lindberg – Shall I Compare Thee Libby Larsen – Shall I Compare Thee to a Summer's Day? Nancy Wertch – Daffodils Oscar van Hemel – Music to Hear Monteverdi – Sestina – Se ne partire – Ah dolente – Chi t'ami