top of page

11 december 2011: Kerst- en adventsmuziek

Op 11 december 2011 gaven wij een concert met kerst- en adventsmuziek. Nadat eerder al enkele kerstmotetten van Poulenc op het programma stonden, was dit het eerste echte kerstconcert in de geschiedenis van Elnoséqué. Op het programma stonden onder andere liederen van de lutherse componisten Michael Praetorius, Heinrich Schütz en Hugo Distler. In dit programma kwam duidelijk tot uitdrukking hoezeer componisten door de jaren heen gebruik maken van bestaande melodielijnen en deze tot nieuwe werken weten om te zetten. Zo ging de Hongaarse componist Zoltán Kodály (1882-1967) in zijn “Adventi ének” uit van het eenstemmige Franse missaal “Veni, veni Emmanuel” uit de dertiende eeuw. De oorspronkelijke melodie blijft als cantus firmus steeds duidelijk aanwezig in één van de stemgroepen. Hugo Distler (1908-1942) was een Duitse componist en kerkmusicus, die in de periode vanaf 1930 gold als belangrijke vernieuwer van de lutherse kerkmuziek. Hij verdiepte zich vooral in de polyfone muziek uit renaissance en barok en liet zich in zijn composities hierdoor duidelijk inspireren. Door werken van Distler in dit programma te combineren met werken van zijn inspiratiebronnen Michael Praetorius en Heinrich Schütz komt dit in dit concert duidelijk naar voren. Dat Distler zich niet alleen door zijn lutherse voorgangers liet inspireren, blijkt uit het werk “Singet frisch und wohlgemut”, dat een zetting is van het bekende “Resonet in laudibus”. Dit laatste werk werd door Elnoséqué ook uitgevoerd in de zetting van Jacob Handl (1550-1591). De andere werken van Distler die op het programma stonden, komen uit “Chorsätze zur Weihnachtszeit”: moderne zettingen van eeuwenoude kerst- en adventsliederen als “O Heiland, reiß die Himmel auf”, “Maria durch ein’ Dornwald ging” en “Es ist ein Ros entsprungen”. Heinrich Schütz (1585-1672) was één van de belangrijkste Duitse componisten uit de barokperiode. Van hem werd gezongen “Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes”. Van Michael Praetorius (1571-1621) stonden bekende kerstliederen op het programma, zoals “In Natali Domini”, “Omnis mundus jocundetur”, “En natus est Emanuel” en “Psallite, unigenito”.


bottom of page