6 oktober 2013: Italia Mia

Op zondag 6 oktober brachten wij een concert met madrigalen uit verschillende eeuwen en van uiteenlopende componisten. Italië is de spil van het genre. Luitiste Elly van Munster verleent eveneens haar medewerking aan het concert.Het madrigaal is al sinds de renaissance een van de belangrijkste genres van de wereldlijke koormuziek. De madrigalen van Monteverdi zijn natuurlijk wereldberoemd, maar ook andere componisten waagden zich aan het genre. De inhoudelijke en muzikale variatie is groot. Monteverdi's Sestina beschrijft alle emoties die horen bij het verlies van een geliefde. Maar het kan ook luchtiger: Di Lasso gebruikt het madrigaal voor een spottend beeld van een (dronken?) man die zijn liefje een serenade brengt; Padbrué kiest de minder fraaie kanten van de liefde als onderwerp.De populariteit van het madrigaal in het Italië van de renaissance betekent niet dat alleen Italiaanse componisten zich aan het genre waagden. Uit de Nederlanden vertrokken componisten naar Italië: Orlando di Lasso en Adriaan Willaert zijn ongetwijfeld de bekendste. Het genre heeft zich door de eeuwen heen bewezen: ook hedendaagse componisten zoals de Zweed Lars John Werle en de Amerikaan Morten Lauridsen laten zich inspireren door de lange geschiedenis en zetten oude teksten opnieuw op muziek.In het concert was de populariteit van het genre in verschillende tijden en landen te horen. De Italiaanse renaissance vormt daarin het hoorbare hoogtepunt.