top of page
Kamerkoor Elnoseque is opgegaan in het nieuwe kamerkoor Sequentus. Kijk op www.sequentus.nl voor meer informatie.
Profiel
Profiel

Het jonge Nijmeegse kamerkoor Elnoséqué is opgericht in de zomer van 2004. Hilde Gams is onze dirigentWe streven naar uitdaging, twee projecten per jaar met twintig zangers. Als het je leuk lijkt om mee te zingen neem dan contact met ons op. De contributie bedraagt zo'n € 120 per project.

 

Elnoséqué heeft een zeer eenzijdig repertoire: klassieke muziek. We zingen graag werken van flink bestorven componisten omdat we dan niet voor het copyright hoeven te betalen. Maar soms kijken we onze penningmeester lief aan en mogen we ook modern werk doen. Aan toekomstmuziek daarentegen doen we niet vanwege het lineaire tijdsverloop eigen aan de condition humaine. Ga voor meer informatie naar het overzicht van onze vorige concerten.


Onze naam is naar verluidt afgeleid van het Spaanse el no sé qué, wat letterlijk betekent 'het ik-weet-niet-wat' (cf. het Franse je ne sais quoi). Deze term zou afkomstig zijn uit een irrationalistische stroming in de literaire kritiek in de 17e eeuw en verwoorden dat de kwaliteit van een werk onbeschrijfbaar is en dat kunst en schoonheid iets mysterieus bevatten waarvoor men open moet staan. Bevestiging van deze informatie is echter nergens te vinden, dus waarschijnlijk hebben we onze obscure naam voor altijd verbonden aan een nog obscuurdere term. Conclusie: wij weten ook niet waarom zingen zo leuk is, maar we doen het toch.

Dirigent
Hilde01b-221x300.jpg
Dirigent: Hilde Gams

 

Hilde Gams is afgestudeerd als koordirigent bij Klaas Stok en Geert-Jan van Beijeren aan het ArtEZ conservatorium in Zwolle. Daarnaast heeft ze Schoolmuziek en West-Afrikaanse percussie gestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam. Ook volgde ze opleidingen koordirectie bij Rob Vermeulen en Caroline Westgeest en volgde ze lessen bij dirigenten Maria van Nieukerken en Tone Bianca Sparre Dahl. Bij Elena Vink studeerde ze zang.

 

Sinds 2002 werkt Hilde als koordirigent bij diverse koren, van beginnend tot gevorderd en als workshopleider voor zang en percussie bij o.a. Stichting Buitenkunst. Zij verdiepte zich in koormuziek uit de renaissance en vroeg-barok en daarnaast in romantiek en hedendaagse koormuziek. Ook met wereldmuziek kan zij uit de voeten. Uit welke periode, genre of windstreek de muziek ook komt, zij zoekt naar de energie en zeggingskracht binnen de stijl en probeert deze zo sprekend mogelijk over het voetlicht te brengen om zangers en luisteraars te beroeren.

In Arnhem dirigeert zij sinds 2009 gemengd koor Divertimento en geeft zij percussielessen aan volwassenen. Daarnaast is zij organisator en artistiek leider van het Kamerkoor Sfinx en Projectkoor A325. In de zomermaanden geeft zij workshops voor volwassenen bij Stichting Buitenkunst.

Als invaldirigent werkt zij bij kamerkoor Ton sur ton in Nijmegen. Ook was zij gastdirigent bij de kamerkoren Mnemosyne, Kalliopé en vocaal ensemble Consorte in Nijmegen, vrouwenkoor Zijdelinks en Muziektheaterkoor de Plaats in Arnhem, repetitor bij het USKO (Utrechts Studenten Koor en –Orkest) en workshopleider bij Stichting Pieterskerkconcerten in Utrecht.

 

Als zangeres was zij betrokken bij Projecten van NEON en MUSA in Utrecht.

 

Binnen de West-Afrikaanse percussie verdiepte zij zich in drums en ritmes uit Mali, Senegal en Ghana en studeerde onder meer bij Aly N’Diaye Rose, Victor Oskam en Drissa Koné. 

 

In haar lessen en workshops verbindt zij luisteren, melodie, ritme, samenklank en techniek om tot samen musiceren te komen vanuit innerlijke beleving en met doorstroming van energie. Zij creëert graag een open en prettige sfeer in haar workshops en daagt mensen uit om het beste uit zichzelf te halen. 

Zangers

Emma Versteegh

Cathelijn Aukes

Fieke van de Velde

Hannah Brand

Judith Oostveen

Miek Janssen

Arjen Mensenkamp

Kees de Schepper

Christiaan de Roo 

Emiel Wasmus

Jonathan Rosenberg

Leden
bottom of page